31 december 2018

Het Transitie Team helpt de oppositie

Bij hoge uitzondering geeft Het  eenmalig een advies aan de tegenstanders van de Transitie: blijf principieel! Zoals alle stukken van het Transitie Team verscheen ook dit bericht eerder op de achterkant van de Volkskrant

Dit jaar was geen gemakkelijk jaar voor onze tegenstanders. De Transitie voltrekt zich sneller dan onze eigen meest optimistische prognoses. Steeds meer dissidenten gaven de strijd op. Dat is jammer, want juist de oppositie houdt Het Transitie Team scherp. Zonder oppositie geen conflict en zonder conflict geen Transitie. Daarom zijn we heel blij dat een klein groepje dissidenten weerstand blijft bieden. Het Transitie Team heeft groot respect voor die strijdvaardigheid. Daarom geven we bij hoge uitzondering eenmalig een advies aan de tegenstanders van de Transitie:

Blijf principieel!

De strijd tegen de Transitie is een ideologische strijd. Iedereen die concessies doet aan de ideologie, beweegt mee met de Transitie en is daarmee onderdeel van de Transitie. Wie onderdeel is van de Transitie kan geen onderdeel uitmaken van het verzet tegen de Transitie.

Alleen strijders met zuivere principes kunnen de Transitie tegenhouden. Daarom is het essentieel dat het verzet over een zelfreinigend vermogen beschikt.

Veel dissidenten zeggen of doen weleens iets dat doet vermoeden dat ze minder principieel zijn dan ze beweren. Als dat zo is, moeten ze tot de orde worden geroepen. Ze moeten erop gewezen worden dat voor hypocrisie geen plaats is. Wie hypocriet is, is onderdeel van het probleem. Om besmetting te voorkomen moet zo iemand uitgesloten worden van deelname aan het verzet.

Maak een verzetsstrijder voortdurend de indruk recht in de leer te zijn, zoek dan uit of dat altijd zo geweest is. Blijf zoeken tot je ergens een uitspraak vindt die, hoe oud ook, aangeeft dat de verzetsstrijder in kwestie niet altijd recht in de leer is geweest. Gelukkig vergeet het internet niets. Kom je eenmaal een post, tweet of filmpje tegen dat belastend zou kunnen zijn, hang dat dan aan de grote klok. Verwoest waar nodig de reputatie van de betreffende persoon. Iemand die in het verleden van mening is veranderd, zou dat in de toekomst zomaar weer kunnen doen. Zo iemand is het niet alleen niet waard deel uit te maken van het verzet, zo iemand is een regelrecht gevaar voor het verzet, omdat je nooit zeker weet of iemand echt van mening is veranderd of diep van binnen nog steeds niet deugt.

In plaats van coalities te sluiten met zogenaamde geestverwanten, dient het verzet zichzelf daarom voortdurend te bevrijden van alles wat niet zuiver is.

Wij van Het Transitie Team verlenen daarbij graag onze assistentie.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter