22 april 2019

Transitieteam: Debatstop

Wekelijks geeft Micha Wertheim in de VolkskrantĀ  berichten van het Transitieteam

We zijn geschokt door de impact die de gebeurtenissen van de afgelopen week hebben gehad op de slachtoffers. Verbijsterd dat gruwelijke en tragische gebeurtenissen nog steeds plaatsvinden. Het Transitieteam heeft alle betrokkenen opgeroepen even geen debat te voeren over de transitie. Daarvoor zijn de gebeurtenissen van afgelopen week nog te rauw.

Dat neemt niet weg dat de politiek verantwoordelijken zich zouden moeten schamen. Keer op keer hebben we ze gewaarschuwd en ze hebben niets gedaan. Het zijn juist dit soort gruwelijke en tragische gebeurtenissen die ons er keer op keer aan herinneren dat de transitie geen vrijblijvende optie is, maar een noodzaak.

Ongetwijfeld zal uit de gebruikelijke hoek het verwijt klinken dat het Transitieteam met zijn retoriek heeft bijgedragen aan het klimaat waarin dergelijke gruwelijke tragedies kunnen plaatsvinden. Dergelijke verwijten zijn wat ons betreft even onzinnig als lachwekkend.

Zoals bekend is het Transitieteam altijd tegen iedere vorm van onrecht en tragiek geweest. Dat standpunt blijft overeind. Juist in deze tijd van gruwelijke en tragische gebeurtenissen mogen we niet buigen voor onrecht en nooit wijken voor tragiek.

Na de Transitie zal voor gruweldaden en onrecht geen plek meer zijn. Gruwelijke en tragische gebeurtenissen kunnen en moeten worden voorkomen voor ze plaatsvinden. Als het aan het Transitieteam lag, was dat al lang geregeld.

Wij nemen daarom onze verantwoordelijkheid door alle verantwoordelijkheid te leggen bij diegenen die wel verantwoordelijkheid dragen. Tevens eist het Transitieteam dat mensen en groeperingen die zeggen niets te maken te hebben met dergelijke gruwelijke en tragische gebeurtenissen nu eens publiekelijk afstand nemen van die gebeurtenissen. Wie zich nu niet distantieert is zelf verantwoordelijk voor het klimaat waarin gruwelijke en tragische gebeurtenissen steeds zullen blijven plaatsvinden.

Dat tegenstanders van de Transitie dit moment misbruiken voor politiek gewin is misselijkmakend. Wij van het Transitieteam houden ons daarom aan ons voornemen de gruwelijke en tragische gebeurtenissen van de afgelopen week niet te misbruiken voor ons eigen gewin. Ons medeleven gaat, zoals altijd, uit naar de slachtoffers.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter