03 juli 2019

Transitieteam: Gewenning

Het  gebruikt de vakantieperiode voor een stukje gewenning

Wekelijks geeft Micha Wertheim via de Volkskrant berichten van het Transitieteam door.

Het Transiteteam is momenteel gesloten vanwege vakantie. Dat betekent niet dat de Transitie wacht. Integendeel. Juist in de vakantie kan de Transitie duurzamer en onvermijdelijker worden. Dat alles hebben we te danken aan: gewenning.

Alles went. Neem bijvoorbeeld xenofobie. Waar na de oorlog te lang is geprobeerd van xenofobie een taboe te maken, zien we dat we er in een paar jaar weer helemaal aan gewend zijn geraakt.

Zo verklaarde Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat de meeste Nederlanders heel gematigd zijn: ‘80 procent van de bevolking neemt gematigde standpunten in. Bijvoorbeeld: veel mensen vinden de islam een bedreiging voor Nederland, maar vinden geloofsvrijheid wel belangrijk.’ De gedachte dat de islam een bedreiging voor Nederland is, wordt door de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau als gematigd bestempeld. Niet de opwarming van de aarde, niet het uiteenvallen van Europa, niet Poetin, niet China, niet de overbevissing van de oceanen, niet de evangelisten die Trump in het zadel hebben gehesen, niet religieus fundamentalisme in het algemeen, maar de islam is het voorbeeld waarmee Putters kwam – en mee wegkwam. Want dat is het mooie van gewenning: we zijn niet alleen gewend geraakt aan xenofobe populisten, we zijn er zo aan gewend dat we hun krankzinnige wereldbeeld ‘gematigd’ zijn gaan vinden. Want als 80 procent van de mensen beweert dat nijlpaardenstront hetzelfde smaakt als aardbeiensorbet, dan is ook dat een heel gematigd standpunt.

Alles went. Neem de manier waarop vluchtelingen over een kam worden geschoren met mensen die geen verblijfsvergunning hebben. Zoals we het ook normaal vinden dat mensen zonder verblijfsvergunning, vluchtelingen en kinderen van migranten die hier geboren en getogen zijn, voortdurend worden gelijkgesteld aan criminelen.

Er zijn nog een paar mensen die fronsen als een vrouw die mensen uit de zee probeert te vissen, wordt weggezet als crimineel, maar de meesten van ons vinden het even gewoon als de president van onze grote bondgenoot, die de pers aanwijst als vijand van het volk.

Zoals we het ook normaal vinden dat Europese lidstaten afscheid nemen van de rechtstaat en democratie. Wie bang is dat de Transitie niet snel genoeg gaat, vergeet hoeveel er de afgelopen jaren is bereikt.

Hoe comfortabeler onze vakantie is, hoe meer we zullen wennen aan wat tot voor kort onvoorstelbaar leek. Gewenning legt het fundament waarop we verder kunnen bouwen.

Deportaties, showprocessen, strafkampen, genocide: het klinkt nog een beetje exotisch, maar over twee jaar spreken we elkaar weer.

Alles went.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter