10 augustus 2019

Transitieteam: Trans-Transitionele Toekomst

Wekelijks geeft Micha Wertheim via de Volkskrant berichten van het Transitieteam door.

Deze week heeft het Transitieteam zich teruggetrokken op  om na te denken over een eventuele trans-transitionele toekomst .

Het wetenschappelijk bureau van het Transitieteam maakte zich namelijk zorgen over hoe de geschiedenis met terugwerkende kracht over de Transitiemedewerkers van nu zal oordelen, in het onwaarschijnlijke geval dat de transitie spaak loopt.

De geschiedenis van eerdere transities leert dat er met terugwerkende kracht hard wordt geoordeeld over mensen die bij eerdere transities aan ‘de verkeerde kant’ zouden hebben gestaan. Transitiemedewerkers werden na de oorlog bijvoorbeeld weggezet als ‘fout’. Enkel en alleen omdat ze zich hadden ingezet voor de toenmalige transitie.

Door het stempel ‘fout’, kwamen transitiemedewerkers in een kwaad daglicht te staan. Het kostte veel historische strijd om dat beeld bij te stellen.

Pas na jaren hameren op het feit dat het verleden niet zwart-wit maar grijs was, drong het besef door dat ook mensen die destijds juichend achter de Transitie aan hadden gelopen eigenlijk ook slachtoffers waren. Slachtoffers die misschien nog wel meer geleden hadden dan andere slachtoffers, omdat hun slachtofferschap nooit erkend was.

Pas toen die historische strijd gestreden was, kon een begin worden gemaakt met de nieuwe Transitie, waarin we ons nu bevinden.

Bij terugkeer van der Heijdendag werd daarom besloten dat we het niet nog een keer zo ver willen laten komen. Mocht onze Transitie niet slagen, dan moet zo snel mogelijk duidelijk worden gemaakt dat medewerkers van het Transitieteam eigenlijk ook slachtoffer zijn van de Transitie waar ze zelf voor strijden.

Daarom hebben we een verklaring opgesteld die alle transitiemedewerkers kunnen ondertekenen. Een verklaring waarin staat dat ze met tegenzin aan de Transitie werken. Dat ze door omstandigheden worden gedwongen de Transitie te steunen.

Mocht er na de Transitie een terugslag komen, waarin historici de balans opmaken over hoe alles heeft kunnen gebeuren wat nu gebeurt, dan kunnen we met dat document duidelijk maken dat wij ook slachtoffer zijn. Dat ons geen morele verwijten gemaakt mogen worden.

Zover is het gelukkig nog lang niet.

De Transitie staat er uitstekend voor. We zullen de komende tijd alles op alles zetten om te zorgen dat de Transitie er komt.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter