24 september 2019

Transitieteam: Een Christelijk Musuem

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan lezers van de Volkskrant

Afgelopen week heeft de Transitie een gigantische tegenslag weten te voorkomen. Tijdens de jaarvergadering van de Internationale Raad van Musea in Kyoto, wilden een paar reactionaire museumcuratoren de definitie van ‘museum’ veranderen. Sinds 1946 luidt die, volgens de Internationale Raad van Musea: ‘Een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.’

De reactionaire curatoren wilden aan die definitie toevoegen dat musea ook ‘democratiserende, inclusieve en veelstemmige ruimten voor kritische dialoog’ moeten zijn.

Iets wat voor de Transitie niets minder dan een ramp zou zijn geweest. Want zoals de Pruisische strateeg Carl von Clausewitz en de Chinese generaal Sun Tzu al riepen: wie de slag om het museum verliest, verliest de oorlog.

Nergens wordt de toekomst bepaald zoals in de zalen van het museum. De hartslag van de samenleving klotst er tegen de muren. Of het nu een prijsverhoging is in de museumwinkel of een nieuwe speurtocht van de educatieve dienst, elke museale beslissing kan het pad van de geschiedenis radicaal verleggen.

Vooral het inrichten van democratiserende ruimten boezemde het Transitieteam angst in. Zoals een magnetron een bord soep opwarmt, zo worden in een democratiserende ruimte mensen gedemocratiseerd. Hoe meer democratiserende ruimten er komen, hoe moeilijker het zal zijn de Transitie te doen slagen .

Gelukkig is een ramp afgewend en is de nieuwe definitie is er niet gekomen. De NRC berichtte dat een besluit erover voorlopig is uitgesteld.

Tot die tijd zullen musea gewoon ondemocratische, buitensluitende, eenstemmige ruimten blijven waar kritische dialoog wordt overstemd door monotone simplificaties.

Wat dat betreft zijn wij heel blij met het besluit van het Amsterdam Museum om de Gouden Eeuw voortaan de 17de eeuw te noemen. Door van de 17de eeuw te spreken kiest het Amsterdam Museum meer dan ooit voor de christelijke cultuur. Door explicieter te verwijzen naar de christelijke jaartelling geeft men aan dat de geschiedenis voor het Amsterdam Museum begint bij de geboorte van Jezus Christus. Daarmee neemt het afstand van inclusiviteit en veelstemmigheid. Binnen de muren van het Amsterdam Museum is vanaf nu geen plaats meer voor de Joodse, Chinese, boeddhistische, Thaise, islamitische, Ethiopische, Diocletiaanse of Japanse jaartelling.

Leve de Transitie!


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter