24 januari 2020

Transitieteam: Narcismegala

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant. 

De ophef ontstond toen bekend werd dat ons productiebedrijf TransitionTV, dat samen met The Mental People Foundation de organisatie van het Narcismegala 2020 op zich heeft genomen, dezelfde bestuurders bleek te hebben als de ­holding Integrity-vee, die weer onderdeel bleek te zijn van Stichting POEN, die met subsidie van het ministerie en De Nationale Postbode Kloterij de financiële middelen ter beschikking had gesteld om het gala mogelijk te maken.

Dat TransitionTV, The Mental People Foundation, Integrity-vee en Stichting POEN allemaal worden geleid door ­dezelfde vier stakeholders wil nog niet zeggen dat we niet onafhankelijk van onszelf kunnen functioneren. Zo is Bram Fennema niet alleen al jaren verantwoordelijk voor het financiële toezicht op The Mental People Foundation en Stichting POEN, hij heeft ook al aangegeven in het geval van een faillissement op te zullen treden al mediator en curator.

De aantijging dat het geld dat nu in de zakken van een paar bestuurders is verdwenen beter naar mensen met een narcistische persoonlijkheid had kunnen gaan, getuigt van weinig inzicht in de problematiek rondom narcisme. Mensen met een narcistische persoonlijkheid willen helemaal geen geld, ze willen aandacht. Een andere aantijging, dat mensen met een narcistische persoonlijkheid al genoeg aandacht krijgen, bewijst juist dat we nog een lange weg te gaan hebben als het gaat om deze problematiek. Narcisten kunnen per definitie nooit genoeg aandacht krijgen.

Gelukkig gaat het Narcismegala 2020 ondanks alle ophef gewoon door. Op de eerste dag zullen meer dan 400 duizend keynotespeakers hun verhaal vertellen. Alleen Jeroen Pauw kan er helaas niet bij zijn. Hij zal daarom vanuit zijn huis in Curaçao via een Skypeverbinding vertellen over zijn besluit om de NPO te redden door meer geld te vragen voor ­minder werk. Alleen de flamboyante interieurstylisten Frank Jansen en Rogier Smit hebben zich teruggetrokken, omdat ze vinden dat alle ophef rondom het Narcismegala 2020 afleidt van de aandacht voor henzelf.

Het Narcismegala 2020 is door Het Transitieteam in het leven geroepen om aandacht te vragen voor narcisme. Voor een soepele transitie is het van belang dat het pathologiseren van narcisme stopt. Door alle ophef is er nu veel negatieve aandacht ontstaan. Dat was niet de aandacht die ons als organisatie voor ogen stond. Gelukkig geldt voor mensen met narcisme dat alle aandacht van harte welkom is.