04 mei 2020

Transitieteam: grote inburgeringscursus

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan lezers van de Volkskrant.

Vandag herdenken we dat 75 jaar geleden de grote inburgeringscursus werd afgerond. Als we het hebben over transitie, dan is de grote inburgeringscursus een voorbeeld van hoe veel er in een paar jaar tijd bereikt kan worden. Wat niet wil zeggen dat er nooit een tweede grote inburgeringscursus komt. Zowel links als rechts in het politieke spectrum groeit de draagkracht voor een nieuwe snoeibeurt. Zoals bekend is het transitieteam voor een geleidelijke transitie. We sluiten niets uit. Al was het maar om diegenen die het moeilijk vinden zich constructief op te stellen, toch te motiveren te blijven meebewegen met de transitie.

Maar het Transitieteam kijkt ook vooruit. We constateren dat er aan de vooravond van een historische doorbraak, veel mensen beginnen twijfelen. Sommige dissidenten hopen zelfs dat na de huidige crisis de transitie helemaal zal worden teruggedraaid. Ze schrijven pamfletten en fantaseren erop los. Dat mogen ze blijven doen. Ons crisisteam is er van overtuigd dat we dat optimisme makkelijk op kunnen vangen.

Laten we niet vergeten dat we de afgelopen jaren een heel stevig fundament hebben gelegd. Neem de culturele sector, die zoals bekend na de transitie overbodig zal zijn.

Natuurlijk: kunst biedt troost. Maar als na de transitie iedereen gelukkig is, hoeft er ook niemand meer getroost te worden. Wie na de transitie nog ongelukkig is, zal daar zelf consequenties aan moeten verbinden.

Onze modellen geven aan dat het beeld van kunstenaars als verwende profiteurs, waaraan we jaren gewerkt hebben, nu zo stabiel is dat het als een vliegwiel zal werken. Hoe meer musici en theatermakers in de problemen komen, hoe groter de minachting zal worden. Hoe meer makers het zonder steun niet redden, hoe groter de afkeer zal worden. Iets soortgelijks hebben we met vluchtelingen en bejaarden ook weten te bewerkstelligen.

Onze experts hebben alle modellen doorgerekend en zijn er van overtuigd dat er groepsimmuniteit begint te ontstaan voor alles dat zwak is en hulp behoeft. Die afkeer zal de komende jaren alleen maar groeien. Ook, of misschien wel juist, bij mensen die zelf zwak zijn en hulp behoeven.

Want wie zwak is en twijfelt zal, als er geen kunst meer is, als vanzelf op zoek gaan naar een sterke leider.

Daarom is het goed dat steeds meer mensen beginnen te twijfelen aan de maatregelen van de regering. Hoe meer er nu getwijfeld wordt, hoe groter de opluchting zal zijn als er straks, na de transitie, iemand is opgestaan die boven alle twijfel verheven is.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter