05 juni 2020

Transitieteam: BOAs

Wekelijks geeft Micha Wertheim  berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant

Het Transitieteam staat sympathiek tegenover het voorstel om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) te bewapenen met wapenstokken en pepperspray. Boa’s hebben het zwaar omdat veel burgers niet goed luisteren. Zonder wapens kunnen de boa’s zich niet verdedigen als ze worden aangevallen.

Boa’s bewapenen is een stuk goedkoper dan echte politiemensen opleiden, betalen en inzetten. De gedachte dat het geweldsmonopolie alleen in goede handen is bij opgeleide agenten is ouderwets en achterhaald. Boa’s (die een onlinecursus van 6 maanden hebben gevolgd) snappen heus wel hoe je met een knuppel moet slaan.

Wel plaatst het Transitieteam kanttekeningen bij de vraag of boa’s überhaupt een opleiding nodig hebben. Ook opleidingen kosten geld, terwijl boa’s juist bedacht zijn om geld te besparen. Waarom investeren in onderwijs als op internet alle informatie gratis te vinden is?

Veel mensen keken de afgelopen week met grote belangstelling naar een instructiefilmpje waarin werd getoond hoe een verdachte kan worden gefixeerd door de applicatie van een knie op de nek. Wie een situatie wil beheersen, de-escaleren of fixeren heeft helemaal geen stok of sociale vaardigheden nodig. Een knie is genoeg.

Het Transitieteam vraagt zich dan ook af waarom we nog langer dure politieacademies in stand houden als met een gezonde knie al zo veel kan worden bereikt.

Er is de afgelopen jaren veel geld bespaard door werk van professionele verpleegkundigen over te dragen aan vrienden en familie. De transitie van zorg naar mantelzorg heeft de samenleving heel veel geld bespaard.

Het Transitieteam voorziet dat een dergelijke transitie ook mogelijk moet zijn om verder te bezuinigen op handhaving van orde en veiligheid. Dure politietaken overdragen aan goedkopere boa’s is pas het begin. De volgende stap is om de buitengewoon opsporingsambtenaren te vervangen door buitengewoon opsporingsamateurs. Iedereen met een gezonde knie en een goed gevoel voor rechtvaardigheid is welkom om mee te doen.

Na mantelzorg is het nu tijd voor mantelhandhaving.

Als de mantelhandhaving een beetje in de steigers staat, wil het Transitieteam beginnen met het opzetten van mantelrechtspraak. Waarom een openbaar aanklager inzetten als mantelaanklagers dat werk ook op zich kunnen nemen. Waarom dure advocaten betalen als verdachten zich ook met hun knieën kunnen verdedigen.

Net als met roken heeft het Transtieteam het volste vertrouwen dat we ook hier samen wel uit komen.

Mochten er ondanks de inzet van goedwillende, gemotiveerde en ongekwalificeerde mantelamateurs toch weer problemen ontstaan dan kunnen we altijd nog besluiten het mantelleger erop af te sturen.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter