14 juni 2020

Transitieteam: Het juiste moment

Wekelijks geeft Micha Wertheim op berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant

Het Transitieteam heeft lang gezwegen over racisme. Dat komt niet omdat het ons niet bezighoudt. Racisme is een beladen onderwerp dat een goede discussie verdient. De reden dat we zwegen heeft ermee te maken dat dit wat ons betreft niet het juiste moment is om een discussie over racisme te voeren. De discussie die we samen moeten voeren is zo belangrijk dat we er wat ons betreft beter aan hadden gedaan te wachten tot er zich een goed moment aandiende om de discussie te hebben.

Het onderwerp racisme is te belangrijk om onzorgvuldig mee om te gaan. Daarom hadden we liever gezien dat er eerst een eerlijke en open discussie was gevoerd over de vraag wanneer het een goed moment is om het samen over racisme te hebben. Pas als alle voorwaarden voor een gezonde discussie over racisme aanwezig zijn is het zinnig er samen over in discussie te gaan.

Dat de discussie nu toch wordt gevoerd is wat ons betreft niet alleen erg onverstandig, het is ook schadelijk voor de discussie zelf. Als we de discussie over de vraag wanneer we een discussie over racisme het beste zouden kunnen laten plaatsvinden, eerst zouden hebben gevoerd, zouden we nu niet met het probleem opgezadeld zitten dat de discussie over racisme ondergesneeuwd wordt door de vraag of dit wel het juiste moment is om met elkaar over racisme te praten.

Het had de antiracisten, die de discussie toch zijn aangegaan, niet alleen gesierd om een beter moment af te wachten, het had ze ook geholpen. Juist wie echt van racisme af wil, is gebaat bij een discussie die zuiver gevoerd kan worden op het juiste moment.

We begrijpen het ongeduld heel goed, maar soms is het verstandig om te wachten op het juiste moment.

Dat we nu toch een discussie hebben over racisme, terwijl lang niet iedereen er klaar voor is, komt de discussie, en daarmee het racisme zelf, niet ten goede. Dat blijkt ook wel uit de manier waarop de discussie nu gevoerd wordt.

In plaats van te praten over welke rol racisme nog in onze samenleving speelt, gaat het gesprek veel te veel over de vraag of dit wel het juiste moment is om een discussie over racisme te voeren. Dat is een gemiste kans! Want dat gesprek leidt ons af van dat waar de discussie in essentie over had moeten gaan, namelijk het racisme zelf.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter