02 augustus 2020

Transitieteam: ‘de provincie’

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant.

Na een lange periode van geheimzinnigheid heeft het Transitieteam vandaag besloten naar buiten te treden met wat nu al een explosieve ontdekking kan worden genoemd.

Het balletje kwam aan het rollen toen een medewerker van het Transitieteam vorig jaar een verkeerde afslag nam. Hij kwam terecht in een soort gigantisch stadspark zonder mensen.

Terug in de Randstad is de medewerker onmiddellijk door ons gedebrieft. Toen hij een foto van het groene landschap toonde, werd de hele operatie onmiddellijk overgedragen aan de daartoe bevoegde medewerkers.

Na uitgebreid intern beraad is toen besloten om in het diepste geheim een verkenningsmissie op touw te zetten. Na een lange selectieperiode hebben we twee van onze beste Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) bereid gevonden om na een uitgebreide training op verkenning te gaan om uit te zoeken wat deze ontdekking ons kan leren over de mogelijkheid van leven buiten de Randstad.

Gelukkig was ons hoofd P&O bereid haar Land Rover uit te lenen. Zo konden onze dappere bhv’ers veilig en met genoeg comfort op onderzoek uit gaan. Na afscheid te hebben genomen van familie en vrienden vertrokken ze op onze eerste expeditie naar wat we toen nog: ‘buiten de ring’ noemden.

Bij terugkomst werden de video-opnamen die ze vanuit hun auto maakten nauwkeurig geanalyseerd. Alvorens terug te gaan en grondmonsters te nemen hebben bhv’ers een contract ondertekend waarin zij of eventuele nabestaanden, verklaarden geen aanspraak te zullen maken op enige vorm van schadevergoeding, mocht er tijdens hun missie iets verschrikkelijk misgaan.

Gelukkig kwamen beide bhv’ers ongedeerd terug van wat we sinds dien ‘de provincie’ zijn gaan noemen.

De afgelopen maanden zijn ze zo nog zeker twintig keer op expeditie geweest. Behalve wat lijkt op dorpen en steden hebben ze ook locaties ontdekt die ons doen vermoeden dat er zich in de provincie campings en bungalowparken bevinden.

Het Transitieteam vermoedt nu dat er ook buiten de Randstad leven mogelijk is.

Als dat zo is, zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor de Transitie.

Voorlopig is er nog te veel onduidelijkheid om conclusies te trekken. Zo lijkt het erop dat reizen náár ‘de provincie’, veel langer duurt dan reizen van ‘de provincie’ náár de Randstad. Ook vermoeden onze onderzoekers dat het leven in ‘de provincie’ ons iets kan leren over wie we zijn en waar we vandaan komen. Hoe dat precies zit, zal de komende jaren uit onderzoek moeten blijken.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter