31 augustus 2020

Transitieteam: Ironie

Ook het Transitieteam vindt dat we moeten stoppen met ironie. Ironie weerhoudt ons ervan om oprecht eerlijk en daadkrachtig te zijn. Als we problemen echt willen oplossen, helpt ironie ons daar niet bij. Ironie is zand in de motor van de transitie.

Ironie is gestoeld op de gedachte dat er contradicties zijn in het leven die zich niet laten oplossen. Het Transitieteam is er juist om die contradicties wel op te lossen. Als we een echt rechtvaardige samenleving willen, moeten we ophouden te twijfelen aan elkaar en aan onze leiders.

Twijfel door ironie is het wapen van het Stagnatieteam. Het Stagnatieteam wil dat alles bij het oude blijft omdat ze een belang hebben bij die onrechtvaardigheid. Iedere poging tot verzet tegen de status quo wordt door het Stagnatieteam met ironie onklaar gemaakt. Dat kan zo niet langer. Het onrecht in de wereld is te groot om nog langer grappen over te maken.

Ironie suggereert dat de wereld niet eenduidig is en dat oplossingen dat ook nooit kunnen zijn. Dat maakt de ironicus tot een gevaarlijke en subversieve bedreiging voor de Transitie.

Ons is verweten dat we met onze bezwaren tegen ironie iedere oprecht discussie kapotmaken door haar in het absurde te trekken. Onzin. Wij zijn tegen absurdisme zoals we tegen ironie zijn. Omdat absurdisme in de weg staat van rechtvaardigheid. Geloof in de absurditeit van het leven, is niets anders dan het omarmen van chaos en onrecht. Absurdisme ontslaat ons van de plicht in opstand te komen.

Ironie wordt gebruikt door geprivilegieerde bewakers van de status quo en door extremistische groepen die met zogenaamde ironische memes een mistscherm optrekken om verantwoordelijkheid te ontlopen voor wat ze vinden. Na de Transitie zullen extremisten niet meer bestaan. Een rechtvaardige samenleving kent geen extremen, alleen gelijken.

In de rechtvaardige wereld zal niemand ooit nog verkeerd begrepen worden. Omdat we allemaal hetzelfde zullen zijn, vinden en voelen. Wie daaraan twijfelt, of die utopie ironiseert, ondermijnt de Transitie en verklaart zich daarmee tot onze vijand.

De suggestie dat ironie kan voorkomen dat mensen gedesillusioneerd raken als verbetering te lang op zich laat wachten, verwerpen wij. Wie nu nog niet gedesillusioneerd is, heeft niet opgelet.

Desillusie is de brandstof van de Transitie.

‘Totale eerlijkheid is wat wij als burgers verdienen!’

Dat zei Melania Trump tijdens haar toespraak voor de Republikeinse conventie.

Het Transitieteam had het niet beter onder woorden kunnen brengen.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter