14 september 2020

Transitieteam: Vertrouwen

Het Transitieteam heeft per direct al het vertrouwen in zichzelf opgezegd. De vertrouwensbreuk ontstond nadat er foto’s uitlekten waarop wij onszelf zagen.

Tot het moment dat die foto’s verschenen, hadden wij een heel helder beeld van wie we waren en waar we voor stonden. Het was vanuit dat beeld dat we vol overtuiging en vertrouwen aan de Transitie werkten. Dat er ooit een vertrouwensbreuk zou kunnen ontstaan hielden we niet voor mogelijk.

Het zien van de foto’s met daarop onszelf heeft ons diep geschokt. Normaal kijkt het Transitieteam ver vooruit. Dat is ook onze taak. Natuurlijk kijken we ook naar anderen. Juist in de gebreken van anderen zien we ons gelijk bevestigd. Hoe meer we de anderen bezig zagen, hoe duidelijker het voor ons werd dat er iets moest veranderen. Het is vanuit die urgentie dat we jarenlang met overgave aan de Transitie hebben gewerkt.

Kijken naar onszelf hebben we altijd als zinloos ervaren. Spiegels hangen er op ons kantoor nergens, omdat we niet in reflectie geloven. Het is om precies die reden dat het Transitieteam een diepe minachting heeft voor navelstaarderige kunst waarin makers voortdurend stil blijven staan bij hun eigen tekortkomingen. Als wij van het Transitieteam ons al tot de kunsten wenden, dan moet dat kunst zijn die net als wij de wereld wil verbeteren. Transitionele kunst die geladen met het eigen gelijk ons politiek engagement de wereld in schiet. Kunst die precies dat onrecht aan de kaak stelt waar ook wij van walgen. Onrecht veroorzaakt door de onwetendheid, domheid en kwaadaardigheid van anderen.

Dergelijk onrecht kan en mag alleen aangekaart worden door mensen die zelf een smetteloos karakter hebben. Makers die zelf een misstap hebben begaan verspelen het recht om een ander ooit nog de les te leren. Daarom stelden we onszelf de hoogste eisen!

De ontluistering was dan ook groot toen vorige week de foto’s met daarop onszelf opdoken. In eerste instantie herkenden wij ons absoluut niet in wat we zagen.

Pas toen onomstotelijk kwam vast te staan dat het om foto’s van het Transitieteam ging, hebben we het vertrouwen in onszelf opgezegd.

Het Transitieteam zoals dat op de foto’s te zien is, voldoet in geen enkel opzicht aan de eisen die we al jaren stellen. Het indienen van de motie van wantrouwen was daarom een zeer emotioneel moment.

Zo emotioneel dat we, bij hoge uitzondering, hebben besloten dat het Transitieteam toch verder mag!


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter