09 november 2020

Transitieteam: Optimisme

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant.

Ondanks het feit dat we er hier bij herhaling op wijzen dat het heel goed gaat, blijkt een groot deel van de mensen die deze berichten lezen ons optimisme niet te delen. Daarbij willen we wel aantekenen dat verreweg de meeste mensen de berichten van het Transitieteam overslaan.

U, de lezer, bent een kleine minderheid. Die, zoals veel lezers, de fout maakt te denken dat andere mensen ook lezen. Gelukkig is dat niet zo. Er moet ook gewerkt worden! Maar dat is een waarheid waar de meeste lezers liever overheen lezen.

Wat niet wegneemt dat uw pessimisme ons aan het hart gaat. Zeker nu het juist zo goed gaat met de Transitie.

De angst die bij een deel van u leeft, dat we hier zullen meemaken wat daar nu gebeurt, is volkomen ongegrond. Daar zijn wij hier veel te nuchter voor. Bovendien zit ons systeem veel beter in elkaar.

Er is geen enkele reden voor pessimisme.

Wat niet wegneemt dat we ons oprecht zorgen maken over lezers die ons optimisme niet delen. Pessimisme is niet alleen slecht voor uw bloeddruk, het gaat ook ten koste van uw levensgeluk. Uw geluk is van groot belang voor het Transitieteam.

Daarom moeten we voorkomen dat uw pessimisme overslaat op anderen die zich geen zorgen maken. Nogmaals, we leven in een nuchter landje waarin iedereen zelf mag bepalen hoe hij zich voelt. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat een paar pessimisten de nuchterheid en het optimisme van anderen aantasten met hun gepieker.

Daarom roepen we alle lezers die vasthouden aan hun pessimisme met klem op daar per direct mee op te houden. Jullie ondermijnen met jullie gepieker dat wat ons zo bijzonder maakt. Ons optimisme en onze nuchterheid.

Als aan uw pessimisme niet snel een einde komt, zien we ons genoodzaakt in te grijpen.

Wij kunnen niet toestaan dat de tegenwerking van een klein groepje dissidenten het voor de meerderheid verpest. Wij zullen alles in het werk stellen om de onbezorgdheid, die cruciaal is voor de transitie, te beschermen.

Het Transitieteam trekt liever niet aan de noodrem, maar als we moeten voorkomen dat de Transitie in gevaar komt, zal geen middel onbenut blijven om haar te redden.

Maar wees gerust. Zover zal het hoogstwaarschijnlijk nooit komen. We zijn immers een nuchter landje, waar het allemaal niet zo’n vaart zal lopen.

We zien de toekomst daarom bijzonder positief tegemoet. We doen een klemmend beroep op u om dat per direct ook te doen.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter