10 januari 2021

Transitieteam: Ebola21

Terwijl de kranten blijven berichten over de laatste stuiptrekkingen van covid-19, kijkt het Transitieteam vooruit. De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het draaiboek voor ebola-21.

Logistiek zal het even puzzelen zijn hoe we samen de vijfenhalvemetersamenleving het best kunnen inrichten. Ook zullen we snel moeten handelen als het gaat om de aanschaf van duikbrillen. Alhoewel het niet wetenschappelijk bewezen is dat duikbrillen helpen, houden we er rekening mee dat er een wereldwijd duikbrillentekort zal ontstaan.

Ook bij de samenstelling van het OMT moet er wat veranderen. Discussies bij het OMT blijven te vaak binnenskamers. Zolang het OMT uit één mond spreekt, zal dat weerstand oproepen bij deskundigen die het niet in alles met de adviezen van het OMT eens zijn. Dit gaat ten koste van draagvlak. Het Transitieteam stelt dan ook voor om het OMT bij ebola-21 samen te stellen uit experts die het in alles met elkaar oneens zijn. Meningsverschillen moeten in het openbaar worden uitgevochten. De adviezen van het OMT zullen per definitie tegenstrijdig zijn. Op die manier zal iedereen in de samenleving zich gehoord voelen, hetgeen goed is voor het draagvlak. De vraag is vervolgens hoe het ebola-21-virus daarop zal reageren.

Dat brengt ons bij de belangrijkste les die we hebben getrokken uit de ervaringen met covid-19. Covid-19 reageerde van meet af aan nauwelijks op maatschappelijke druk. Afgelopen week nog plaatste de evenementensector een paginagrote advertentie waarin men duidelijkheid eiste over het verloop van deze pandemie. Vooralsnog heeft covid-19 niet gereageerd. Dat is onaanvaardbaar!

Het is daarom zaak dat we ebola-21 van meet af aan duidelijk maken dat het rekening dient te houden met opvattingen uit de samenleving. Ebola-21 zal ook rekening dienen te houden met wat twitterend Nederland vindt. Eveneens dient ebola-21 kennis te nemen van wat er speelt op Instagram en Facebook.

We kunnen het ons niet permitteren de bestrijding van ebola-21 over te laten aan twijfelende wetenschappers. Die fout maakten we bij covid-19 en dat virus woekert maar door.

Uit onderzoek van het Transitieteam blijkt dat vrijwel iedereen in Nederland zo snel mogelijk terug wil naar de wereld zoals die was voor covid-19. Bij ebola-21 zal dat naar onze verwachting precies zo zijn.

Daarom hebben we onze wetenschappelijk medewerker die onlangs verklaarde dat minder vleesproductie, minder reizen en minder ontbossing een volgende pandemie tegen zouden kunnen gaan, per direct op non-actief gezet. Voor een dergelijk geluid is nu eenmaal geen maatschappelijk draagvlak.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter