15 januari 2021

Transitieteam: totaaldemocratie

Het Transitieteam is een groot voorstander van hyperdemocratie. Wij zijn ervan overtuigd dat de gapende kloof tussen burgers en politiek alleen gedicht kan worden als iedere Nederlander evenveel inspraak krijgt als politici nu hebben. Alleen met zogenaamde herd democracy komen we in een situatie waarin iedere burger zich te allen tijde met alles kan bemoeien.

Waar andere partijen nog dwepen met iets archaïsch als het referendum, durft het Transitieteam te dromen van een land waarin iedere Nederlander namens zichzelf kan plaatsnemen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Helaas zijn er dit jaar slechts 89 partijnamen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. Dat is lang niet genoeg voor de herd democracy die nodig is.

Toch is er ook goed nieuws. Er is een toename te zien van het aantal politieke partijen dat meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen. In 2012 deden er 21 partijen mee. Vier jaar later, bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017, deden er 81 partijen mee. Dat betekent dat het politieke reproductiegetal momenteel met 1.1 in ieder geval boven de zo belangrijke 1 zit.

Helaas is een reproductiegetal van 1.1 niet genoeg om binnen nu en twintig jaar de stap naar een herd democracy te maken. Daarvoor zal het politieke reproductiegetal fors omhoog moeten.

Gelukkig is er ook hoop. Onze politieke consultants wijzen erop dat het reproductiegetal bij nieuwe partijen zoals DENK, Forum voor Democratie en de ouderenpartijen al veel hoger ligt dan we bij de andere partijen gewend zijn.

Verreweg de meeste hoop putten we uit de lokale politiek, waar we in sommige gemeenten een uitbraak van politieke versplintering zien die zo snel gaat dat het reproductiegetal hier en daar de 11.5 aantikt. Onze analisten doen momenteel nog onderzoek, maar hebben sterk de indruk dat deze regionale variant zeer aanstekelijk is en zomaar zou kunnen overslaan naar de landelijke politiek.

Als we landelijk een politiek reproductiegetal van 11.5 halen, betekent dit dat we binnen twintig jaar op 16 miljoen partijen zitten, die allemaal namens één kiesgerechtigde Nederlander meedoen aan de verkiezingen.

Dit zou niet alleen razend goed nieuws zijn voor alle grafisch vormgevers die de 16 miljoen logo’s en campagnes mogen gaan ontwerpen, maar vooral voor al die burgers die, als ze door zichzelf zijn verkozen, aanspraak kunnen maken op de zo begeerde parlementaire immuniteit.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter