29 januari 2021

Transitieteam: Volksfeest

Beste Nederlanders,

We zijn een ongelofelijk fijn landje. Met mondige burgers, die gelukkig allemaal een eigen mening hebben. We zijn een land waarin we samen problemen oplossen als die zich voordoen. Daar horen ook meningsverschillen bij. Gelukkig wel. Discussie hoort bij een vrije samenleving.

Het is naar ons inzien nadrukkelijk niet de taak van het Transitieteam, de rijksoverheid de regering of de minister-president om haar burgers te vertellen wat ze moeten vinden doen of denken.

Het Transitieteam is van mening dat burgers zelf prima een manier kunnen verzinnen om met hun ongenoegen en frustratie om te gaan. Dat kan verschillen van regio tot regio. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat wij aan de mensen in het land gaan vertellen hoe mensen uiting moeten geven aan hun tradities en ongenoegen.

Wel willen we benadrukken dat relschoppen een heel mooie Nederlandse traditie is. Een traditie waaraan we al jaren plezier beleven. Dat was zo bij de huldiging van de gebroeders De Wit, ten tijde van de bezetting, tijdens de bevrijding, bij de kroning van Beatrix, bij voetbalwedstrijden en vrij recent nog bij vuurtjes op het strand. Het is daarom onzin om te beweren dat alle mensen die van rellen houden hooligans of criminelen zijn.

Tegelijkertijd stellen we vast dat er een transitie gaande is in de samenleving. Wij zien plekken in het land waar de traditie van gedachtenloze vernielzucht aan het veranderen is. Omdat een deel van de bevolking pijn ervaart bij het zien van geweld en het ervaren van vernielzucht. Dat is inherent aan een samenleving in transitie.

Maar laten we niet vergeten dat rellen, vernielen en intimideren voor veel Nederlanders een feestje zijn. Een volksfeest waar mensen op hun eigen manier invulling aan willen en mogen geven. Hoed u voor een samenleving waarin de overheid bepaalt hoe mensen feest moeten vieren.

Het Transitieteam is daarom verschrikkelijk terughoudend in het vertellen wat mensen moeten doen. Zoals met alles hebben we het volste vertrouwen dat ook dit probleem zichzelf prima oplost. Daarvoor is geen leiderschap nodig.

Laat ons met rust.

(En o ja, geweld keuren we nooit goed.)


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter