05 maart 2021

Transitieteam: Sensitivity readers

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskant

In navolging van uitgeverij Meulenhoff heeft ook het Transitieteam sinds kort sensitivity readers in dienst. Wij realiseren ons dat dit veel eerder had gemoeten. Zeker omdat het Transitieteam soms een satirische inslag heeft, bestaat de kans dat we in het verleden mensen een ongemakkelijk of onveilig gevoel hebben bezorgd. Dat dit expliciet onze bedoeling was, onderstreept dat er een cultuuromslag nodig is bij het Transitieteam. Deze interventie was nodig omdat we willen voorkomen dat ook in de toekomst mensen op wat voor manier dan ook getriggerd worden door berichten van het Transitieteam.

Omdat we beseffen dat het zo niet langer kon, hebben we het sensitiviy convenant ondertekend en toegezegd deel te nemen aan een achttien jaar durende sensitivity training, zodat onze sensitivity readers zich veilig kunnen voelen binnen onze organisatie. We begrijpen en voelen dat we hier heel laat mee zijn en accepteren dat we aan het begin staan van een proces van luisteren en leren.

Ook heeft het Transitieteam op aanraden van onze sensitivity readers meteen een groep sensitiviy analfabeten in dienst genomen. De sensitivity analfabeten zullen ons helpen ons bewust te worden van de implicaties die het niet kunnen lezen van onze berichten heeft voor de analfabete medemensen. Het Transitieteam erkent dat het in het verleden te weinig heeft stilgestaan bij wat het betekent niet te kunnen lezen en schrijven. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om te voorkomen dat sommige mensen zich buitengesloten voelen door onze berichten.

Om duidelijk te maken dat toegankelijkheid voor ons heel belangrijk is, hebben we besloten dat berichten van het Transitieteam voortaan zo opgesteld dienen te worden dat ook zwakbegaafde burgers er kennis van kunnen nemen. Zo zullen we in de toekomst in plaats van tekst een kleurcode publiceren. Tegelijkertijd begrijpen we dat een kleurcode door visueel beperkte lezers als pijnlijk kan worden ervaren. Daarom zal er bij elke kleurcode ook een geluid en een reliëf worden gepubliceerd.

De sensitivity analfabeten hebben ons er inmiddels van overtuigd in zee te gaan met een cel sensitivity terroristen. Zolang er mensen zijn die het belang van sensitivity relativeren, is het onvermijdelijk om zo nu en dan aan te geven waar de grenzen van het betamelijke liggen. Geweld kan een effectieve manier zijn om het belang van sensitivity over te brengen.

Voor we overgaan tot het plaatsen van kleuren, geluiden en reliëfs, zullen we volgende week eerst ingaan op de vraag waarom wij spreken over sensitivity en niet gewoon over gevoeligheid.