08 april 2021

Transitieteam: bijwerkingen en bijsluiters

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant.

Het Transitieteam heeft besloten per direct te stoppen met het verstrekken van alle medicijnen waar een bijsluiter bij zit. We zijn tot dit besluit gekomen toen ons via via het zorgelijke bericht bereikte dat een kleine groep mensen mogelijk erg benauwd wordt bij het aantreffen van een bijsluiter.

Alleen al de mogelijkheid dat sommige medicijnen bijwerkingen zouden kunnen hebben, zorgt bij deze nog niet nader onderzochte groep voor iets wat mogelijk zou kunnen lijken op een vorm van kortademigheid. Mensen die medicijnen in huis hebben, worden opgeroepen die per direct door de wc te spoelen. Dit geldt ook voor aspirine en paracetamol.

Wat de situatie extra zorgelijk maakt, is dat uitgerekend de benauwdheidsklachten die een paar mensen misschien hebben ervaren bij het aantreffen van een bijsluiter, niet op de bijsluiter vermeld stonden.

Dit maakt nader onderzoek naar de mogelijke bijwerkingen van een bijsluiter onvermijdelijk. Pas als we zeker weten dat er geen causaal verband is tussen het aantreffen van een bijsluiter en de benauwdheidsklachten die een heel kleine groep mensen mogelijkerwijs ervaart, zal de distributie van medicijnen weer op gang komen.

We beseffen heel goed dat dit grote en ingrijpende gevolgen zal hebben voor mensen die afhankelijk zijn van medicijngebruik. We sluiten niet uit dat veel mensen verschrikkelijk ziek zullen worden en in sommige gevallen zelfs zullen komen te overlijden. Daar is niets aan te doen. Het Transitieteam ziet geen andere oplossing.

Belangrijker dan de effectiviteit van medicatie is voor ons het vertrouwen dat mensen in de medicatie hebben. Wanneer dat vertrouwen wordt aangetast, is er sprake van een omgekeerd placebo-effect. Dat wil zeggen dat patiënten wel beter worden maar dat niet zo ervaren. Dat is voor het Transitieteam onaanvaardbaar.

Beeldvorming is voor ons vele malen belangrijker dan welke vorm van wetenschappelijke kennis dan ook. Want hoe knap wetenschappers ook zijn, hun bevindingen wankelen altijd, omdat ze gebaseerd zijn op twijfel. Twijfel is waar wij na de Transitie van af willen zijn. Mensen hebben niet alleen behoefte aan absolute zekerheid, ze hebben er ook recht op! Zolang we die zekerheid niet kunnen garanderen, zullen er in dit land geen medicijnen meer over de toonbank gaan.

Gelukkig kunt u bij uw apotheek gewoon nog terecht voor kleine zakjes dure drop, pleisters en zonnebrandcrème.

Ziekenhuizen zullen zich beperken tot aderlatingen. Zolang de effectiviteit daarvan niet is bewezen, hoeven we ons geen zorgen te maken over eventuele onduidelijkheden.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter