16 april 2021

Transitieteam: Fieldlab

Met gepaste trots presenteert het Transitieteam deze week de bevindingen van het grootste Fieldlab-experiment tot nu toe. Een jaar geleden kozen we een groep van 17 miljoen mensen uit om te onderzoeken in hoeverre je met optimisme alleen een crisis kan bestrijden.

Wat opviel is dat het grote optimisme bij beleidsmakers steeds werd getemperd door wetenschappers en journalisten. De macht van het journalistiek-wetenschappelijkcomplex is zo groot dat telkens als een minister roept dat het er goed uitziet, deze met behulp van wetenschappelijke feiten wordt teruggefloten.

Daarmee gaan wetenschappers rechtstreeks in tegen de wil van het volk. Verkiezingen die tijdens het Fieldlab werden gehouden, gaven aan dat een ruime meerderheid van de burgers stemden op optimistische politici die het aandurven tegen de wetenschappelijke kennis in te gaan.

Ook op tv blijken excentrieke optimisten het bij de kijker veel beter te doen dan zure wetenschappers. Terecht dus dat ze steeds worden uitgenodigd in talkshows om het volk met hun optimisme te vermaken.

Zelfs D66-lijsttrekker Sigrid Kaag slaagde er niet in met optimisme de feiten naar haar hand te zetten. Daags na de verkiezingen liet ze terecht weten helemaal klaar te zijn met dat nare virus. Als zij op een tafel kon dansen, dan kon dat virus nu ook wel eens wat rustiger aan doen. Tot onze verbijstering werd ook Sigrid door wetenschappelijk onderzoek teruggefloten.

Ons Fliedlab laat duidelijk zien dat wetenschappers met hun onderzoek het gewenste optimisme ondermijnen.

De uitkomst van ons Fieldlab toont ondubbelzinnig aan dat, willen we een ramp voorkomen, we de wetenschap en de journalistiek aan banden moeten leggen. De vraag is nu of de voortdurende bezuinigingen op wetenschap en journalistiek genoeg zijn.

Wij vrezen van niet.

Volgens wetenschappers staan we namelijk aan de vooravond van een gigantische ecologische catastrofe. Ze zijn al zo ver met hun onderzoek dat alleen negeren ons nog kan redden. Zoals ze dat op het schoolplein doen met kinderen die uit de gratie zijn gevallen.

In dat kader zijn we blij met de beslissing van minister Schouten om een deze week verschenen, zeer verontrustend rapport over stikstof en natuurherstel niet in ontvangst te nemen.

Alleen door collectief onze ogen te sluiten voor de toekomst kunnen we haar zonder zorgen optimistisch tegemoet treden.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter