18 juli 2021

Transitieteam: Excuses

Wekelijks geeft Micha Wertheim  berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant.

Het Transitieteam biedt zijn oprechte excuses aan voor de beeldvorming die is ontstaan naar aanleiding van de persconferentie waarin we geen excuses aanboden voor de gang van zaken tijdens ons personeelsfeest.

Tijdens dat personeelsfeest hebben, zo is inmiddels bekend, meer dan achthonderd Transitiemedewerkers blauwe asbest ingeademd. Het Transitieteam betreurt die gang van zaken. Met terugwerkende kracht was de manier waarop we tijdens onze persconferentie geen excuses vroegen voor de beeldvorming die ontstaan is, niet heel handig. Ook dat betreuren wij. Het Transitieteam verzekert u dan ook dat we intern alles op alles zullen zetten om in samenwerking met de voorlichters van de afdeling voorlichting te komen tot een toon die beter de suggestie van berouw benadert dan de toon die wij tijdens de bewuste persconferentie zelf hebben aangeslagen. Het Transitieteam is ervan overtuigd dat het mogelijk is berouw te tonen zonder daadwerkelijk excuses aan te bieden.

Het Transitieteam biedt tevens excuses aan voor het feit dat de excuses die we nu vragen voor de toon waarop we geen excuses vroegen, zo lang op zich hebben laten wachten. De enige verklaring die we daarvoor kunnen geven is dat wij op onze beurt veel te lang moesten wachten op het advies van onze juridische afdeling. Zonder juridisch advies kunnen en mogen wij helaas geen excuses aanbieden. Ook dat spijt ons.

De vertraging bij onze juridische afdeling kwam voort uit het feit dat vrijwel al onze juridische medewerkers tijdens het verder zeer geslaagde personeelsfeest blauwe asbest hebben ingeademd.

Dat personeelsfeest werd overigens gegeven om te vieren dat de renovatie van het Transitiegebouw bijna voltooid was. De renovatie had door de vondst van blauwe asbest veel vertraging opgelopen. Nog langer wachten met een feestje, tot ook de laatste zak met blauwe asbest was opgehaald, leek ons niet nodig.

Achteraf hadden we volgens sommige experts ons personeelsfeest moeten uitstellen tot ook de laatste vuilniszak uit het pand verwijderd was. Dat uiteindelijk besloten werd de inhoud van die zak als nepsneeuw te gebruiken, komt doordat wij in de veronderstelling verkeerden dat blauwe asbest niet meer gevaarlijk is op het moment dat het verwijderd is uit de structuur van het gebouw. Dat is een definitiekwestie waar onze juridische afdeling zeker nog naar zal kijken, als het ons gelukt is nieuwe, gezonde juristen in te werken.

Tot die tijd hopen we dat u onze excuses accepteert. Want alleen zo kan het wederzijdse vertrouwen intact blijven dat nodig is om de Transitie te volbrengen.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter