30 september 2021

Transitieteam: Vergelijken

De afgelopen weken kreeg het Transitieteam verontruste post van leden die heel graag de oorlog willen gebruiken als vergelijkingsmateriaal, maar de indruk hebben dat dat niet zou mogen. Daarom heeft het Transitieteam per direct een decreet uit doen gaan waarin we bekend maken dat vanaf nu iedereen alles mag vergelijken met de oorlog. Na de Transitie zal het zelfs verplicht worden om alles altijd en overal met de oorlog te vergelijken.

Wel dringt het Transitieteam erop aan om niet steeds met dezelfde oorlog op de proppen te komen. Niets ten nadele van de Tweede Wereldoorlog, maar het is een vorm van historische verspilling om al die andere oorlogen niet ook zo nu en dan als vergelijkingsmateriaal te gebruiken.

Neem de Tachtigjarige Oorlog. De Nederlandse Opstand schreeuwt erom ook eens als vergelijkingsmateriaal te dienen voor burgers die in opstand komen tegen het landsbestuur.

En wat de denken van de Driehondervijfendertigjarige Oorlog? Die duurde meer dan drie eeuwen, zonder dat er ook maar één schot werd afgevuurd. Een oorlog waarbij geen slachtoffers vielen en waarvan vrijwel niemand wist dat die speelde, zou te pas en te onpas gebruikt moeten worden als vergelijkingsmateriaal met wat dan ook.

Wie een verrassender oorlog zoekt, kan terecht bij de zogeheten Perzikoorlog, waarin Susquehannock-indianen Nederlandse nederzettingen langs de Hudsonrivier aanvielen. Die oorlog werd in eerste instantie door de indianen gewonnen, al wist gouverneur Peter Stuyvesant die vroegtijdige dekolonisatie snel terug te draaien. Vergelijken maar!

Wie per se een wereldoorlog wil om mee te vergelijken, zou voor de verandering ook eens de Eerste Wereldoorlog kunnen kiezen. Het was immers tijdens de Eerste Wereldoorlog dat grenzen in Europa gesloten werden. Mensen die niet het juiste paspoort bezitten, worden sindsdien ernstig in hun vrijheid beperkt.

Zoekt u een recentere oorlog om wat dan ook mee te vergelijken? Dan raden wij u aan om de zuiveringsacties in Zuid-Celebes eens van stal te halen om een vergelijking mee te trekken. Onder de bezielende leiding van kapitein Reymond Westerling executeerden Nederlandse militairen destijds tussen de drieduizend en vijfduizend mensen. Als dat geen vergelijkingsmateriaal oplevert, weten wij het ook niet meer.

Als al die oorlogen wat stoffig aanvoelen, is er gelukkig ook nog de oorlog in Afghanistan die prima dienst kan doen als vergelijkingsmateriaal.

De grens ligt wat het Transitieteam betreft bij de talkshowoorlog. Die heeft te veel slachtoffers opgeleverd. De pijn en het verdriet zijn nog te rauw. De talkshowoorlog is nergens mee te vergelijken.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter