09 oktober 2021

Transitieteam: Samen tegen Solidariteit

Samen Tegen Solidariteit. Dat is het motto van een nieuwe campagne waarmee het Transitieteam Nederland wakker wil schudden.

Solidariteit is een vorm van totalitarisme. Solidariteit belemmert ons om vrij te zijn. Wie voor vrijheid is, kan niet ook solidair zijn. Het is kiezen of delen. Solidariteit trekt ons naar beneden. Vrijheid geeft ons vleugels. Solidariteit ontneemt ons de kans om onszelf werkelijk te ontplooien.

De gedachte dat we meer kunnen bereiken door rekening met elkaar te houden, is een hardnekkige leugen die verspreid wordt door middelmatige profiteurs die hun gebrek aan talent verwarren met empathie. Alleen als we ons verlossen van de ander kunnen we werkelijk worden wie we zelf willen zijn. Daarom roept het Transitieteam iedereen op om in actie te komen. Want alleen samen krijgen we solidariteit onder controle!

De leugen dat de grote problemen van deze tijd alleen opgelost kunnen worden als we samenwerken, wordt in stand gehouden door een elite die geen belang heeft bij de vrijheid van anderen om lekker te doen waar ze zin in hebben. Deze elite zal er alles aan doen om de Transitie tegen te werken.

Door steeds te schermen met grote nobele doelen voor de toekomst, of het nu gaat om milieu, gezondheidzorg, onderwijs of welvaart, leiden ze onze aandacht af van het hier en nu. Want wat heeft het voor zin om offers te brengen voor een toekomst als dat betekent dat we nu, op dit moment, niet helemaal vrij zijn om zelf lekker uit te maken wat we doen? Vrij om lekker zelf te doen waar we nu zin in hebben, vrij om met niemand rekening te houden. Vrij om nooit compromissen te sluiten en vrij om zelf te geloven wat waar is en wat niet waar. Vrij om vrij te zijn!

Verreweg de grootste belemmering voor onze vrijheid is wat wij geïnstitutionaliseerde solidariteit noemen. Ook wel bekend als de belasting.

Het Transitieteam zal nooit de wet overtreden. Wij zijn voor een soepele Transitie zonder al te veel ongemak. Wel roepen we mensen op om onze vrijheid te beschermen door zo min mogelijk belasting te betalen. We hopen dat u daarbij het voorbeeld durft te volgen van Transitionele bedrijven als McKinsey. Wopke Hoekstra, die momenteel door McKinsey gedetacheerd is als minister van Financi├źn, vertelde deze week hoe hij een paar jaar terug van dit fijne Transitionele bedrijf persoonlijke steun kreeg bij het zoeken naar mazen in de belastingwet.

Ook zo strijden we samen tegen solidariteit!


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter