11 november 2021

Transitieteam: Commissie

Het Transitieteam hecht aan zuiver en doelmatig beleid. Vooral naar buiten toe willen we de indruk wekken dat integriteit voor ons niet zomaar een term is, maar een kernwaarde die door iedereen binnen onze organisatie wordt gedeeld. Desondanks gaat er, zoals in iedere organisatie, soms ook bij het Transitieteam iets mis. Zodra dat gebeurt, roepen wij een commissie in het leven. Commissies hebben als taak uit te zoeken wat er is gebeurd, waarna ze met aanbevelingen kunnen komen waar we dan eventueel iets mee kunnen doen.

Toen bleek dat van die commissies nooit meer iets werd vernomen, hebben we jaren geleden de Commissie Commissies in het leven geroepen. De Commissie Commissies kreeg als opdracht mee om uit te zoeken hoe het toch mogelijk was dat het Transitieteam iedere week wel drie commissies in het leven roept, zonder dat we van al die commissies ooit nog wat terughoren. Omdat ook van de Commissie Commissies nooit meer iets is vernomen, werd besloten een speciale Commissie in het leven te roepen die uit zou zoeken wat er met de Commissie Commissies was gebeurd. Omdat de naam Commissie Commissies al bestond, werd besloten deze Commissie de naam Commissie Commissies II mee te geven. Nog voor de Commissie Commissies II aan de slag kon, kwam ze tot de ontdekking dat er al eerder een Commissie Commies II was opgericht. Van die commissie, die in de wandelgangen ook wel de Commissie Commissies II-1 wordt genoemd, was alleen nooit meer iets vernomen.

Aangezien we niet twee commissies in het leven wilden roepen met dezelfde naam, hebben we korte tijd overwogen om dus de Commissie Commissies III in het leven te roepen. Maar toen bleek dat er geen commissieleden meer voorhanden waren om de Commissie Commissies III op poten te zetten, zagen we ons genoodzaakt een stuurgroep in het leven te roepen die als taak had uit te zoeken waar die schaarste aan commissieleden toch vandaan kwam. Helaas bleek al snel dat het heel moeilijk was mensen te vinden die plaats wilden nemen in deze stuurgroep. Bovendien kregen we signalen dat er al eerder een stuurgroep bezig was geweest om dat probleem in kaart te brengen.

Dit alles was voor ons aanleiding hard in te grijpen en per direct een taskforce op te zetten. Zodra deze taskforce, Taskforce Commissies III-B geheten, met aanbevelingen komt, zullen wij dat op deze plek meteen met u communiceren.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter