15 januari 2022

Transitieteam: Grapjes

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant

De afgelopen weken is er onrust ontstaan over het gebruik van geweld om de Transitie te bevorderen. Zoals bekend huldigen wij van het Transitieteam het standpunt dat wij zelf nooit geweld zullen gebruiken. De gedachte dat wij voor geweld zouden zijn, is zo lachwekkend dat het wel een grap moet zijn als een van onze medewerkers tijdens een feestje of manifestatie toch oproept tot geweld. Mocht iemand de ironie niet snappen en toch tot geweld overgaan, dan begrijpen we dat natuurlijk heel goed, maar we keuren het absoluut af.

Wel valt het ons op dat het altijd de tegenstanders van de Transitie zijn die suggereren dat wij geweld propageren. De suggestie dat wij voor geweld zouden zijn is wat ons betreft niet alleen kwaadaardig maar in wezen een verkapte oproep om geweld tegen ons te gebruiken. Tegen dergelijk geweld zullen we ons altijd verdedigen. Met grapjes, maar als het moet ook met daden. 🤡

Dat alles wil niet zeggen dat geweld niet heel functioneel kan zijn bij het bevorderen van de Transitie. Afgelopen week waren wij op studiereis naar Israël waar we op overtuigende wijze zagen hoe één politieke moord, meer dan 25 jaar geleden, de Transitie daar een flinke booster gaf.

Dat voormalig premier Netanyahu voor die moord meeliep in een demonstratie waarin een doodskist werd gedragen met daarop de naam van de toen nog levende Rabin bewijst niets, behalve dat Netanyahu beschikt over een verfijnd gevoel voor ironie. Iets waar het de tegenstanders van de Transitie toen en nu helaas aan ontbreekt.

Dat gebrek aan humor kan, zo leert Israël ons, lijden tot escalatie. Door mensen die een ironisch grapje maken weg te zetten als volksmenners die aanzetten tot geweld halen de tegenstanders van de Transitie alle humor uit het debat. En zonder humor zal de vlam heel snel in de pan slaan. Voor je het weet ontstaat er een spiraal van geweld.

De bestrijding van dergelijk geweld kan niet geregeld worden door watjes die al schikken van een grapje. Wie te pas en te onpas waarschuwt voor geweld en al begint te piepen bij een ironische verwijzing naar geweld, is niet geschikt om orde op zaken te stellen. Dat snapt ook het electoraat.

Geweld is alleen te stoppen door iemand die niet bang is om soms een ironisch grapje te maken dat misschien door iemand verkeerd begrepen kan worden. Geweld kan alleen gestopt worden door iemand van het Transitieteam.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter