22 januari 2022

Transitieteam: Engagement

Het Transitieteam dankt alle bekende Nederlanders die zich nu al twee jaar voortdurend mengen in het coronadebat. Waar de overheid aan het begin van de pandemie influencers nog dik betaalde om een boodschap uit te dragen, zijn steeds meer bekende Nederlanders inmiddels zelf de barricade opgeklommen om hun ongenoegen te uiten over het feit dat ze ‘er niets meer van snappen’. Dat ook steeds meer cabaretiers ‘er niets van begrijpen’ dat ze niet vooraan staan als er maatregelen versoepeld worden, doet ons bijzonder goed.

Voor we met de Transitie begonnen, schreeuwden kunstenaars ook dat ze er niets van begrepen, maar dat was anders. Artiesten zagen het toen nog als hun taak om ons te overtuigen van het feit dat er niets te begrijpen valt. Kunst was een poging ons te verzoenen met de machteloosheid die ook wel het lot werd genoemd.

Voor de Transitie was ‘er niets meer van snappen’ geen rede tot woede maar tot nederigheid. Wie iets niet begreep, zocht advies bij mensen die zich langdurig hadden verdiept in hetgeen wij niet begrepen, vanuit de misplaatste veronderstelling dat ressentiment geen kompas is om op te varen.

Wetenschappers bij wie men te rade ging, bleken het in elk geval nooit zeker te weten. Ze verschuilen zich achter de laffe gedachte dat wetenschap per definitie nooit zekerheid biedt.

Ons geduld is nu op. Het Transitieteam eist een duidelijke analyse met begrijpelijke oplossingen. Zoals het gewoon mogen optreden als zogenaamde experts roepen dat dat niet verstandig is. Het publieke debat is gebaat bij boze, gepassioneerde mensen.

Theatermakers zijn influencers die voor hun volgers afhankelijk zijn van een zaal met publiek. De wens om op te treden is belangrijker en vooral begrijpelijker dan zoiets ongrijpbaars als een pandemie. Als alle professionele grappenmakers van Nederland hard genoeg roepen dat het nu maar eens klaar moet zijn, zal dat virusje heus wel luisteren.

Helaas zijn er nog steeds mensen die een pandemie complex vinden en volhouden dat niets roepen of doen soms ook een constructieve bijdrage is, op het moment dat een land door rancune en achterdocht uit elkaar dreigt te vallen. Gelukkig houden zij uit principe vaak hun mond.

Ondertussen zijn steeds meer burgers het erover eens dat expertise ondergeschikt is aan bekendheid, dat begrijpelijkheid boven complexiteit gaat, dat beleidsmakers en wetenschappers er vooral op uit zijn om ons te pakken en dat actievoeren alleen kan door burgerlijk ongehoorzaam te zijn. De Transitie zal er wel bij varen.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter