01 januari 2022

Transitieteam: klanttevredenheidsonderzoek

Het Transitieteam wil altijd verbeteren. Daarom heeft de afdeling klanttevredenheid besloten om ook dit jaar weer een evaluatieformulier online te zetten. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat niets zo veel zegt over de kwaliteit en het functioneren van een organisatie als een tevredenheidsonderzoek dat in twee minuten kan worden ingevuld.

Op onze site verschijnt daarom binnenkort een evaluatieformulier. Maar voor we dat online zetten, zouden we graag van u willen weten welke vragen u het liefst op het klanttevredenheidsonderzoek zou zien. We zijn namelijk niet alleen benieuwd naar hoe u vindt dat wij het doen, maar ook naar hoe u graag kenbaar zou willen maken dat u tevreden bent.

Daarom hebben we op onze site een korte enquĂȘte geplaatst waar u aan kunt geven wat u een prettige manier zou vinden om onze grote klanttevredenheidsenquĂȘte in te vullen. We willen het invullen van ons klanttevredenheidsonderzoek namelijk zo aangenaam mogelijk maken. In ons pre-klanttevredenheidsonderzoek stellen wij eerst een paar vragen over welke vragen u het liefst zou beantwoorden in een klanttevredenheidsonderzoek.

Wilt u zich graag uitspreken over welk gevoel u bij het Transitieteam heeft, of geeft u liever antwoord op de vraag of u bekend bent met het Transitieteam en, zo ja, waar u voor het eerst van het Transitieteam hoorde.

Ook zijn wij heel benieuwd op welke manier u het liefst wilt scoren. Sommige mensen geven aan dat ze het liefst een schaal van 0 tot 10 krijgen voorgelegd om hun waardering kenbaar te maken, terwijl anderen nadrukkelijk het idee hebben dat een schaal van 1 tot en met 5 meer dan genoeg is. Mocht u geen van beide aantrekkelijk vinden, dan kunt u ook kenbaar maken dat u liever de keuze hebt tussen eens en oneens.

Wij zijn namelijk pas tevreden over het klanttevredenheidsonderzoek als u tevreden bent over het klanttevredenheidsonderzoek. Daarom zullen we u na het invullen van het klanttevredenheidsonderzoek ook vragen of u een paar extra vragen wilt invullen over de vraag hoe tevreden u bent met het klanttevredenheidsonderzoek. Het is in dat klanttevredenheidstevredenheidsonderzoek zelfs mogelijk om ons suggesties te geven over hoe we ons klanttevredenheidsonderzoek in de toekomst zo kunnen aanpassen dat u nog meer de indruk heeft dat we ook echt benieuwd zijn naar wat u te vertellen heeft. Helaas kunnen we niet zien wat u heeft ingevuld, maar dat is niet waar het ons om gaat. Wat wij graag willen, is u de indruk geven dat er ook in het nieuwe jaar naar u geluisterd wordt.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter