22 mei 2022

Transitieteam: onveilig voelen

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant.

Uit onderzoek van het Transitieteam bleek vorige maand dat steeds meer burgers zich onveilig voelen wanneer ze in gevaarlijke situaties terechtkomen. Uit de twitterpoll bleek verder dat angstgevoelens vaak ten koste gaan van de gelukbeleving. Uit de comments bleek bovendien dat veel mensen schrikken op het moment dat ze met een onveilige situatie worden geconfronteerd.

Daar schrok het Transitieteam dan weer van. Daarom hebben we per direct de buitengewoonlector Transitie en samenleving, verbonden aan de Hogeschool voor Transitie en Maatschappij, gevraagd om twee stagiairs te vragen één en ander verder uit te zoeken. De stagiairs besloten ruim zes proefpersonen deel te laten nemen aan een videogame waarin ze zich staande moesten houden in een postapocalyptische cyberpunk-wereld waarin iedereen elkaar met zwaarden van het leven probeert te beroven.

Tot hun verbazing ontdekten de studenten dat spelers in de virtuele wereld juist plezier beleefden aan situaties die in het dagelijks leven als onveilig zouden worden ervaren. Deze wetenschappelijke resultaten doen ons vermoeden dat het gevoel van onveiligheid vooral in de niet-virtuele wereld voor problemen zorgt. Pas op het moment dat mensen uit de virtuele wereld stappen slaat het gevoel van onveiligheid toe.

Voor het Transitieteam alle reden om op scholen het gebruik van computers, digiboards en mobiele telefoons nog meer aan te moedigen. Ook het incorporeren van sociale media in het onderwijs blijft een speerpunt als we willen dat mensen zich in de toekomst voortdurend veilig en gelukkig voelen.

Helaas is het nog niet mogelijk om 24 uur per dag binnen achter een scherm te zitten.

Tot die tijd klinkt de roep om ook ‘in real life’ iets te doen aan het gevoel van onveiligheid. Vaak wordt daarbij gewezen naar de overheid, die burgers beter zou kunnen beschermen bij een toekomstige ramp of calamiteit.

De gedachte dat de overheid de regie in handen moet nemen klinkt sympathiek, maar heeft ook een gevaarlijke keerzijde. Het gevaar bestaat dat de politiek dan verantwoordelijk wordt gesteld op het moment dat het toch tegenzit. Daar heeft de politiek terecht geen trek in. Dientengevolge adviseert het Transitieteam om bij een volgende nationale ramp de regie gewoon bij de mensen in het land te leggen.

Als burgers die verantwoordelijkheid niet aankunnen, staat het ze vrij om leiders te kiezen die de verantwoordelijkheid wel willen nemen. Zolang die gekozen volksvertegenwoordigers de overheid met rust laten, hoeft wat ons betreft niemand zich ooit meer onveilig te voelen.