25 juni 2022

Transitieteam: schooladvies

Het Transitielyceum is de eerste middelbare school van het Transitieteam die erop is gericht goed presterende kinderen tot en met de bovenbouw te mengen met slecht presterende kinderen. Op die manier hopen we kinderen die overpresteren een kans te geven alsnog af te zakken naar een niveau dat beter bij de samenleving past.

Het Transitieteam hoopt dat kinderen die zelf een hoog niveau hebben zo verleid zullen worden minder hun best te doen. De pedagogische afdeling van het Transitieteam denkt dat groepsdruk de beste manier is om ambitieuze kinderen en ouders af te remmen. Als moeilijk presterende kinderen zien dat hun makkelijk presterende klasgenoten gedemotiveerd raken, zal dat hen het vertrouwen geven dat ook zij ertoe doen.

Uit onderzoek van het Transitieteam blijkt dat leraren op basisscholen steeds vaker onder druk worden gezet door ouders die voor hun kinderen een hoger schooladvies wensen dan reëel is. Vaak zijn het ouders die zelf een te hoge opleiding hebben genoten die aandringen op een te hoog schooladvies. De druk van die ouders heeft tot gevolg dat te hoog geadviseerde kinderen school moeilijker en minder leuk zullen gaan vinden dan nodig. Dan mag nooit gebeuren.

Het Transitieteam is ervan overtuigd dat school, net als alles in het leven, vooral leuk moet zijn. Door op het Transitielyceum slecht presterende kinderen langer te mengen met goed presterende kinderen hopen we dat er in de klassen een minder competitieve sfeer ontstaat, waarin kinderen die goed kunnen leren zich leren gedeisd te houden.

Ook willen we dat in de toekomst niet alleen academisch onderwijs op de universiteiten wordt geven. Bij elk college moet er ruimte zijn voor studenten die niets snappen van wat er in de academiegebouwen allemaal wordt geleerd en bedacht. Alleen door voortdurend te mengen kunnen we de kloof tussen hoog en laagopgeleiden verkleinen.

Dat er een hiërarchie is tussen hoog en laag onderwijs is iets waaraan het Transitieteam theoretisch gesproken ook iets had kunnen doen. Bijvoorbeeld door de samenleving zo in te richten dat mensen die met hun handen werken een even goede beloning krijgen als mensen die dat niet doen.

De gedachte dat het ene talent nooit hoger of lager op de maatschappelijke ladder mag staan dan het andere, is verleidelijk maar te ingewikkeld om aan te pakken. Bovendien zouden onze bestuurders dan evenveel gaan verdienen als het kantinepersoneel. Zo ver zal het Transitieteam het nooit laten komen.