24 september 2022

Transitieteam: compenseren

Wekelijks geeft Micha Wertheim oberichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant.

Het Transitieteam trekt een miljoen miljard uit om iedereen te compenseren voor alles. De speciale compensatieregeling werd oorspronkelijk ingesteld als compensatie voor mensen, bedrijven, instanties, dieren en soms ook planten die zonder compensatie in de problemen zouden komen. Normaal gesproken is compensatie een tijdelijke manier om structurele problemen niet te hoeven oplossen, maar aangezien dit niet de eerste keer is dat er gecompenseerd moet worden, heeft het Transitieteam in overleg met de compensatiecommissie besloten dat de regeling die nu op tafel ligt gezien moet worden als een structurele manier om structurele problemen op structurele wijze voor ons uit te schuiven. Dit betekent dat iedereen die nu in aanmerking komt voor compensatie daar ook in de toekomst op zal kunnen rekenen, zodat we samen kunnen voorkomen dat we structurele problemen structureel hoeven aan te pakken.

Lang niet iedereen heeft in eerste instantie recht op het huidige compensatiepakket. Om te voorkomen dat dit tot jaloezie en onvrede leidt bij partijen die minder of geen compensatie ontvangen, is besloten dat ook groepen die niet in aanmerking komen voor compensatie gecompenseerd zullen worden. Deze brede compensatieregeling zou ervoor kunnen zorgen dat juist de sectoren die gecompenseerd zouden worden alsnog achter gaan lopen, maar ook daarvoor is een compensatiepakket in de maak.

Dit alles maakt het huidige compensatiepakket niet alleen zeer ambitieus, maar ook zeer riskant. Om te voorkomen dat er in de toekomst geen middelen zijn om al deze compensatiepakketten te realiseren, wordt nu gewerkt aan een pakket dat specifiek bedoeld is om de problemen te compenseren die kunnen ontstaan doordat structurele problemen worden opgelost met compensatiepakketten.

Het Transitieteam hoopt met dit pakket aan compensatieregelingen ook het eigen gebrek aan draadkracht te hebben gecompenseerd.

Door oplossingen voor ons uit te schuiven zullen problemen zich wellicht opstapelen. We hebben er echter het volste vertrouwen in dat de stapel niet zal omvallen. Mocht dat gebeuren dan zullen we eenieder die bedolven raakt onder deze problemen compenseren met een compensatieregeling.

We beseffen dat dit alles zou kunnen leiden tot compensatie-inflatie, maar ook dat moet te compenseren zijn.

Als iedereen ten slotte gecompenseerd is, zal het vertrouwen in het Transitieteam vanzelf terugkeren. Zo zullen we ook naar de toekomst toe gestaag aan de Transitie kunnen blijven werken.

Slachtoffers van de toeslagenaffaire en de aardbevingen in Groningen zullen vanwege alle compensatieregelingen nog even moeten wachten op hun compensatie. Maar het Transitieteam belooft plechtig dat ook het uitblijven van compensatie ooit gecompenseerd zal worden.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter