10 september 2022

Transitieteam Toespraak

Het Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant.

Met open mond keek de voorzitter van het Transitieteam bij terugkeer van zijn vakantie naar het televisiescherm, waarop de premier het volk toesprak:

Landgenoten, de laatste keer dat ik u vanuit mijn werkkamer toesprak, verkeerde ons land in de greep van het coronavirus.

Ruim een half jaar later bevinden we ons in een veel grotere crisis, die zich minder gemakkelijk laat begrijpen, maar vele malen ernstiger en bedreigender van aard is.

Zoals velen van u, moest ook ik deze zomer erkennen dat we aan de vooravond staan van grote ecologische veranderingen. Zakkend grondwater en stijgende temperaturen veranderen onze leefomgeving in een razendsnel tempo. Droogte en hitte bedreigen onze voedselvoorziening. Stijgende energieprijzen en oplopende inflatie hakken in op de koopkracht en leggen een zware druk op de economie. Armoede neemt toe, terwijl de zorg en het onderwijs zwaar onder druk staan. Oorlog in Europa en de opkomst van totalitaire leiders in en buiten de Europese Unie bedreigen onze vrijheid. Wantrouwen in de journalistiek, wetenschap en politiek ondermijnen de democratie.

Eerlijkheid gebiedt mij te bekennen dat wetenschappers, journalisten en sommige politici al jaren waarschuwen voor de problemen die zich momenteel opstapelen. Toch heb ik lang gedacht, en vooral gehoopt, dat het allemaal wel mee zal vallen.

De zogeheten stikstofcrisis verbleekt bij de uitdagingen waar wij ons momenteel voor gesteld zien. Juist nu er aantoonbaar minder grondwater is om onze akkers te besproeien, nu er wereldwijd een tekort aan graan ontstaat en de huidige gasprijzen op de tuinbouw drukken, zou je verwachten dat iedereen begrijpt dat de landbouw hervormd moet worden. Toch gebeurt er niets. Ondertussen waarschuwen wetenschappers al jaren dat de bio-industrie een broedplaats is voor virussen die een volgende pandemie kunnen veroorzaken.

Het is verbijsterend dat het niet lukt samen over een kleine aanpassing in onze manier van consumeren te denken.

Lang heb ik gedacht dat de beloften die ik deed om de verkiezingen te winnen, genoeg waren om een land te besturen. Dat electoraal succes gelijkstond aan goed besturen.

Inmiddels besef ik hoezeer we moeten blijven pushen omdat de andere teams dat ook doen.’

Badend in het zweet schrok de voorzitter van het Transitieteam wakker. Op zijn wekkerradio werd Max geïnterviewd. De jonge multimiljonair die belasting betaalt in Monaco, vertelde zwaar onder de indruk te zijn geweest van de duizenden fans die hem hadden geëerd door te zwaaien met vlaggetjes van een frisdrankmerk.

Onze voorzitter stapte opgewekt uit bed. Buiten scheen het zonnetje.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter