01 december 2022

Transitieteam: demonstreren

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de blezers van de Volkskrant

Het Transitieteam is een groot voorstander van het demonstratierecht. Maar wanneer demonstraties uit de hand lopen omdat tegendemonstranten besluiten geweld te gebruiken, moeten de belaagde demonstranten eerst naar zichzelf kijken, voor ze van de politie verwachten dat die hen met belastinggeld ontzet uit een bedreigende situatie.

Uit onderzoek van het Transitieteam blijkt namelijk dat wie op de juiste locatie over het juiste onderwerp demonstreert, niet hoeft te vrezen voor enig ongemak. Vaak kiezen demonstranten zelf onderwerpen uit waarover geen consensus bestaat. Vervolgen besluiten ze zelf om daar te gaan staan waar ze gezien en gehoord worden door mensen die hun mening niet delen. Zo roepen demonstranten problemen over zichzelf af.

Demonstraties die tegen de status quo ingaan, leiden, zo blijkt uit ons onderzoek, veel vaker tot onrust en onveilige situaties dan demonstraties die op geheime locaties worden gehouden over onderwerpen waarmee niemand een probleem heeft. Wie willens en wetens de confrontatie aangaat, moet niet verbaasd opkijken als er onrechtmatige arrestaties plaatsvinden. Het is gemakzuchtig en oneerlijk om de schuld van escalaties bij de instanties neer te leggen die demonstranten dienen te beschermen tegen onwettig gedrag.

Om dit te bewijzen vertrok vorige week een afvaardiging van het Transitieteam, in het diepste geheim, naar een geheime locatie om aan te tonen dat demonstreren prima kan zonder dat het tot een confrontatie leidt. In een woestijn ver hiervandaan demonstreerden ze tegen ‘het gebruik van chemische wapens in de naschoolse opvang’. De demonstratie verliep, zoals te verwachten, zonder enig probleem. Door een onderwerp te kiezen waarover consensus bestaat, op een locatie waaraan niemand aanstoot neemt, verliep de demonstratie gemoedelijk. Terug op Schiphol konden we niet anders dan concluderen dat demonstreren zonder escalaties gelukkig gewoon mogelijk is.

Wie desondanks toch wil demonstreren over een controversieel onderwerp, zoals het voortbestaan, op korte termijn, van de mens op onze planeet, raden we aan om te beschikken over honderden tractoren en genoeg vlaggen om iedereen die er anders over denkt zodanig te intimideren dat escalatie als vanzelf uitblijft.

Dat die strategie prima werkt, bewijst het spandoek dat al maanden in een weiland langs de A2 staat. Daarop melden brandweermensen ongegeneerd dat ze de boerenprotesten steunen. Wonderlijk, want de brandweer zou geen politiek standpunt moeten uitdragen. Tot de dag van vandaag heeft geen politiecommissaris, brandweercommandant of burgemeester het aangedurfd dat spandoek weg te halen.

Zo kan het gelukkig ook.