11 december 2022

Transitieteam: storytelling

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant

Omdat ieder mens, ieder product en iedere organisatie een eigen story heeft, zal ook het Transitieteam jullie wat vaker meenemen in het verhaal over wie we zijn, waar we vandaan komen en wat we willen bereiken met de Transitie. Dankzij een cursus Corporate Storytelling zijn we gaan inzien hoe belangrijk verhalen zijn.

Samen met professionals van de Storytelling Academy heeft het Transitieteam een narratief gekozen dat aansluit bij hoe wij onszelf als organisatie willen profileren. Storytellingprofessionals hebben ons tijdens een seminar geholpen precies de juiste toon te vinden om het verhaal van de Transitie en het Transitieteam op een persoonlijke, geloofwaardig, intieme, authentieke en aansprekende manier onder woorden te brengen.

Dit is onze story. ‘Wij van het Transitieteam zijn een groep betrokken en enthousiaste transitieprofessionals die elkaar gevonden hebben in onze drive om samen de transitie tot een succes te maken. De transitie is ons doel, maar we halen onze kracht en ons plezier uit de wetenschap dat het pad dat ons naar de transitie leidt vol avontuurlijke uitdagingen zit. De weg die we samen bewandelen is niet altijd even goed aangegeven, soms is het onduidelijk waar we heen moeten. Dat maakt werken aan de transitie uitdagend. Omdat we samenwerken en weten wat ons doel is, zien we obstakels niet als een hindernis maar als een uitdaging om nieuwsgierig te blijven.

Dat doen we door met elkaar in gesprek te gaan over wat de transitie voor ons betekent. Daarom zoeken we de dialoog met jou. Omdat ook jij onderdeel bent van de transitie. Alleen samen kunnen we de transitie laten slagen. De transitie is van ons allemaal.

Ons instrument is de taal. Een ambachtelijk gereedschap dat ons in staat stelt met elkaar te communiceren. Taal is het potlood waarmee we onze vergezichten schetsen. Die vergezichten zijn het landschap waarin we verdwalen, om zo al zoekend dichter tot elkaar te komen. Dat we elkaar niet altijd meteen begrijpen is onvermijdelijk. Dat is juist goed. Het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven. De conversatie die we samen voeren legt het fundament waarop de transitie gebouwd wordt. De metaforen die we daarbij gebruiken zijn de bouwstenen waarmee we de transitie als een symfonie samen componeren. In onze meerstemmigheid zit de harmonie besloten die nodig is om het verhaal van de Transitie te vertellen.’