11 februari 2023

Transitieteam: Gelijkheid

Het Transitieteam staat voor gelijkheid, begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Daarom zijn we blij dat hét culturele centrum voor studenten in Groningen (USVA) besloten heeft de uitvoering van een volslagen onbegrijpelijk toneelstuk niet door te laten gaan.

Het zou gaan over twee mannen die wachten op Godot. Wie dat is en waarom de mannen wachten is al zeventig jaar een raadsel. De schrijver blijkt bovendien te hebben verordonneerd dat zijn werkstukje alleen uitgevoerd mag worden zoals hij dat ooit bedacht. Met mannen in de hoofdrol dus. Het transitieteam wilde Samuel op het matje roepen, maar die blijkt dood te zijn. Als de Transitie ergens niet tegen kan dan zijn het wel dode witte mannen die weigeren terug te komen op een standpunt dat ze innamen toen ze nog leefden.

Omdat de erven van Samuel erop toezien dat de wensen van het schrijvertje gerespecteerd worden, nam het Groningse gezelschap Guts de schokkende beslissing om alleen mannen te laten auditeren. Voor dat onrecht heeft het USVA een stokje gestoken. Dan maar geen theatertje spelen. Gelijkheid gaat na de Transitie boven alles. Na de Transitie is iedereen gelijk.

Je zou over deze gang van zaken een essay kunnen schrijven waarin de vraag wordt opgeworpen of dat onbegrijpelijke toneelstukje niet ook een antwoord had kunnen geven op de vraag hoe om te gaan met alle tegenstrijdigheden in onszelf en in de wereld om ons heen. Ware het niet dat het CPNB deze week bekendmaakte dat het woord ‘essay’ nieuwe lezers zou kunnen afschrikken. Heel goed, want ook het boekenvak zal zich na de Transitie moeten conformeren aan het absolute gelijkheidsbeginsel.

Daarom was het Transitieteam opgelucht dat een dichtertje dat het kinderboekenweekgedicht zou schrijven zich heeft teruggetrokken omdat mensen die zijn werk niet willen lezen er aanstoot aan namen. Wie na de Transitie wil publiceren zal zo toegankelijk moeten zijn dat ook mensen die niet willen lezen of luisteren er geen aanstoot aan nemen. Iets dat die Brits-Indiase cycloop uit New York ook maar niet lijkt te willen begrijpen.

Natuurlijk is het sneu dat het dichtertje zich terugtrok na bedreigingen, maar gelijkheid geldt niet alleen tussen man en vrouw, maar ook tussen slim en dom, tussen geïnformeerd en ongeïnformeerd. Gelijkheid, begrijpelijkheid en toegankelijkheid, daar gaat het om bij de Transitie. Voor de werkelijkheid moet u bij een ander loket wezen.