17 maart 2023

Transitieteam: wantrouwenspersoon

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant.

De wantrouwenspersoon van het Transitieteam heeft per direct besloten terug te treden. Aanleiding is de verkiezingsuitslag waaruit volgens de wantrouwenspersoon blijkt dat te veel burgers in dit land hun vertrouwen blijven vestigen op bestuurders die keer op keer hebben aangetoond dat ze dat vertrouwen niet waard te zijn. ‘Blijkbaar ontbreekt het de bevolking van dit land aan een gevoel van urgentie om iets te doen aan het gevoel van onveiligheid en de fundamentele ongelijkheid die sinds de oprichting van de republiek onderdeel uitmaken van alles wat wij doen’, schrijft de wantrouwenspersoon in een verklaring.

‘Als wantrouwenspersoon was het mijn taak om Nederlanders duidelijk te maken dat we voor alles onszelf dienen te wantrouwen. Niet de buitenlanders, niet de politiek, niet de boeren, niet de stadsbewoners, niet de moslims, niet de media, niet de Joden, niet de vluchtelingen, niet de ouden van dagen, niet het bedrijfsleven, niet de gewone heteroseksuele witte cisgender man, niet de jeugd, niet de LTGBQI-gemeenschap, niet de politie, niet de rechterlijke macht, niet de wetenschap, niet Amerika, niet het militair industrieel complex, niet het broodrooster, maar onszelf dienen we te wantrouwen. Zolang we onszelf vertrouwen zal er niets veranderen aan het gevoel van onveiligheid dat veel mensen ervaren vanaf het moment dat ze opstaan tot het moment dat ze gaan slapen.’

De wantrouwenspersoon steekt de hand ook in eigen boezem: ‘Blijkbaar is het mij als wantrouwenspersoon niet gelukt om de cultuuromslag teweeg te brengen die nodig is om verder te komen. Te lang heb ik erop vertrouwd dat ik de juiste persoon was om het wantrouwen in goede banen te leiden’, aldus de wantrouwenspersoon. ‘Toen ik het vertrouwen kreeg om als wantrouwenspersoon aan de slag te gaan, had ik daar achteraf meteen voor moeten bedanken. Als er iemand niet te vertrouwen is, ben ik dat zelf. Dat wist ik altijd al, maar het wordt nu heel helder. Ik besef heel goed dat ik door toch aan de slag te gaan als wantrouwenspersoon het vertrouwen van veel mensen heb beschaamd. Het laatste wat ik nu wil doen is proberen dat vertrouwen terug te winnen van de mensen. Dat vertrouwen ben ik niet waard. Beter is het dat ik me voorlopig terugtrek om me te verzoenen met mijn eigen onbetrouwbaarheid. Eigenlijk zou ik iedereen willen adviseren dat te doen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik de laatste ben op wiens advies mensen zouden moeten vertrouwen.’