24 juni 2023

Transitieteam: Transitieateliers

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de bezoekers van de Volkskrant.

Weinig instanties zijn zo goed in staat om de gedachtengoed van het Transitieteam te verwoorden als de Raad voor Cultuur. Dankzij de Raad zijn kunstenaars de afgelopen jaren gaan doen alsof ze ondernemers zijn. Want alleen door te doen alsof je een bijdrage aan de economie levert, tel je mee. Ook de gedachte dat kunst het doel heeft om maatschappelijke bruggen te bouwen, in plaats van de spanning tussen het individu en de maatschappij tegen het licht te houden, is dankzij de Raad voor Cultuur op de agenda gezet. Onze verwachtingen waren dus groot toen de Raad voor Cultuur deze maand met nieuwe aanbevelingen kwam om de cultuur in ons land te verduurzamen.

Behalve veel Engelse termen, die best vertaald hadden kunnen worden maar die er in English way more professional uitzien, spreekt men in het rapport ook over Transitieateliers, een term die wij het liefst zelf hadden bedacht.

Het Transitieatelier is een plek om ‘het transitieproces naar een duurzame cultuursector handen en voeten te geven’. Een beeldspraak die zomaar uit een gedicht van Lucebert had kunnen stappen. Transitieateliers zijn geen naar zweet riekend repetitielokaal, geen muffe zolderkamer waar geschreven wordt, geen donker keldertje waar muzikanten studeren en zeker geen oud klaslokaal dat stinkt naar vervuilende verf en natte klei. Transitieateliers zijn vergaderruimtes met glimmende thermoskannen, een flip-over en een schaal fruit, waar Transitieprofessionals strategieën verzinnen om de Transitie te bevorderen.

‘In zogenoemde Transitieateliers wordt het beste uit de cultuursector naar boven gehaald.’

Net als de Raad voor Cultuur zijn ook wij ervan overtuigd dat ‘het beste uit de cultuursector’ niet de kunst is die daar gemaakt wordt, en zeker niet de kunstenaars die daarvoor verantwoordelijk zijn. Het beste uit de cultuursector zijn de beleidsmedewerkers. Veel beter dan kunstenaars, die vaak gewoon maar wat doen, zijn beleidsmedewerkers in staat rapporten te schrijven en concrete doelen te verwezenlijken. Laatst zagen wij wat dansers van NDT aan het werk. Die kunnen misschien lenig bewegen, maar concrete doelen verwezenlijken ho maar. Daarvoor moet je echt bij de beleidsmedewerkers zijn. We hopen dat iedere organisatie behalve een educatieve dienst en een beleidsadviseur diversiteit en inclusie binnenkort ook een duurzaamheidsmedewerker in vaste dienst neemt, die in een Transitieatelier kan ‘experimenteren’ met duurzaamheid.

Als er geen geld overblijft om kunst van te maken, is dat meteen een eerste stap richting verduurzaming.


Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter