Micha Wertheim Genootschap

P r i v a c y v e r k l a r i n g

 

Contactgegevens

www.michawertheim.nl

Micha Wertheim Genootschap wordt in deze vertegenwoordigd door :

Bunker Theaterzaken

Zonneplein 30a

1033 EK Amsterdam

www.bunkertheaterzaken.nl

Vragen over deze privacyverklaring?

Neem contact op via: bunkertheaterzaken.nl / 020-4899899

Persoonsgegevens die wij verwerken

Micha Wertheim Genootschap gebruikt allen je:

  • emailadres als je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief

wanneer je toestemming hebt gegeven om je op de hoogte te houden van de voorstelling waar je kaarten voor gekocht hebt, en daarnaast middels bv een nieuwsbrief van andere activiteiten van Micha Wertheim. En eventueel om je te informeren over eventuele wijzigingen.

We gaan er vanuit dat jongeren onder de 16 jaar zich aanmelden voor de nieuwsbrief met toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die zonder toestemming onze website hebben bezocht.

Opzegging / afmelding

Mocht je er geen prijs meer op stellen om nieuws te ontvangen, dan kun je je ten alle tijden afmelden via de link in de nieuwsbrief.

Beveiliging

Het Micha Wertheim Genootschap neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Laat het ons weten (zie ‘contactgegevens’).

Verstrekking aan derden

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen.
Doeleinden waarvoor je gegevens door ons gebruikt kunnen worden zijn slechts enkel en alleen bedoeld om je op de hoogte te houden van activiteiten die met Het Micha Wertheim Genootschap te maken hebben.

Wij geven alleen wanneer nodig de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde tickets. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van (iDeal) betalingen.

Voor onze nieuwsbrief gebruiken we het marketing platform Brevo waarin de gedeelde persoons gegevens worden opgeslagen. Meer over de privacy verklaring van Brevo vind je hier. Op verzoek kan dit ten alle tijden verwijderd worden.

Cookieverklaring

Indien er gebruik wordt gemaakt van cookies, beperkt zich dit tot functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

Publicatie

Wij publiceren je gegevens niet.

Klachten

Mocht er iets zijn t.a.v. de verwerking van je persoongegevens waar je het niet mee eens bent, laat het ons weten via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

De huidige