30 juli 2023

Transitieteam: Timmermans

Wekelijks geeft Micha Wertheim berichten van het Transitieteam door aan de lezers van de Volkskrant.

Transitie Legend, tv-producent en talkshowtafelstuk Jeroen Pauw was eind vorige week de eerste die emotioneel en geschokt uithaalde naar Frans Timmermans.

Timmermans, die er net in was geslaagd om met veel moeite een wet door het Europees Parlement te loodsen om iets te doen om de natuur te redden en die daarvoor in Brussel had gevochten tegen de uitholling van de rechtsstaat, kon op weinig respect rekenen van het talkshowtafelstuk. Pauw was nog steeds razend en ontzet over de manier waarop Timmermans jaren geleden in een toespraak had geprobeerd zich de laatste momenten van de slachtoffers van de MH17 voor te stellen. Volgens Pauw was dat schandelijk, omdat alle slachtoffers op slag dood waren.

Dat Timmermans negen jaar geleden al had verklaard dat het hem speet, vergat Pauw erbij te zeggen. Jammer, want fouten maken is na de Transitie niet zo erg. Het wordt pas een doodzonde als iemand het waagt zijn of haar eigen fouten toe te geven. Dat Timmermans een fout van zichzelf heeft toegegeven, maakt hem voor het Transitieteam ten enenmale ongeschikt om na de Transitie welke functie dan ook te bekleden.

Jeroen Pauw zal zelf gelukkig nooit een fout toegeven. Een jaar na de aanslag op de MH17 schreef de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat het ‘niet met zekerheid valt vast te stellen wanneer de verschillende passagiers precies zijn overleden’. Er bestaat een kans dat sommigen nog even hebben geleefd. Pauw vergiste zich dus zelf. Gelukkig zal hij dat nooit toegeven. Niemand zal het hem daarom kwalijk nemen.

Toch hoopt het Transitieteam dat de kritiek op Timmermans niet beperkt blijft tot talkshowtafelstukken die zich nooit voor iets anders hebben ingezet dan voor hun eigen macht, roem en portemonnee. Het Transitieteam rekent erop dat de nieuwe linkse coalitie de komende weken ook ouderwets zal worden aangevallen door prominente oud-politici die hun status en bekendheid nog één keer willen verzilveren om een nieuwe linkse lijsttrekker vleugellam te maken.

Het Transitieteam roept daarom iedereen die ooit een prominente functie binnen GroenLinks, de Partij van de Arbeid* of de vakbond heeft vervuld op om op tv, of desnoods in een groot kranteninterview, uit te halen naar Timmermans en uit te leggen waarom die niet geschikt is om minister-president te worden. Wie het eerst met een citaat op teletekstpagina 101 komt, krijgt van het Transitieteam de Felix Rottenberg Lifetime Achievement Penning.

* Ronald Plasterk is helaas van deelname uitgesloten

Delen
Volg Micha ook op   facebook twitter